Publications

新建築2019年5月号/やま仙 

やま仙/Yamasen Japanese Restaurantが新建築2019年5月号に掲載されました。